Το μονοπάτι στη Θάλασσα, Σάο Πάολο εμφάνιση χάρτη
Χάρτης της διαδρομής προς τη Θάλασσα Σάο Πάολο