Ιταιμ Παυλιστα - Vila Curuçá Σάο Πάολο - Κατάληψη του εδάφους χάρτης
Χάρτης της Ιταιμ Παυλιστα - Vila Curuçá Σάο Πάολο - Κατάληψη του εδάφους